Takım Beceleri ve Geliştirme

Amaç:
Günümüzde şirketler etkin iletişim becerisine sahip, karşısındaki kişiye güvenen ve güven veren, biz bilincini paylaşan çalışanlara daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu da TAKIM ÇALIŞMASI ile mümkün oluyor. Şirketler artık bireysel çabaların tek başına fazla bir anlam ifade etmeyeceğini fark ederek dağınık elemanlar olarak çalışmak yerine, TAKIM ÇALIŞMASI yapmanın istenen sonucu sağladığını fark etmişlerdir. Gelecekte var olacak organizasyonlar, TAKIM ÇALIŞMASI''nın artan önemini bugünden kavrayanlardır.
Eğitimin amacı, katılımcıların takım oluşturabilme, takım bilincini geliştirme ve takım içerisinde etkin çalışabilme becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.

İçerik:
EKİP/TAKIM NEDİR? 
• Ekip Takım Neden Kurulur? 
• Ekip Takımı Gruplardan Ayıran Özellikler 
• Ekipler Kurulurken Zamanlamanın Önemi 
• Ekiplerin Organizasyona Sağladığı Yararalar 
• Ekip Kurarken Karşılaşılan Engeller 
• Başarılı Bir Ekip Kurmak İçin Gerekenler

EKİP/TAKIM OLUŞTURMA 
• Ekip/Takım Oluşturma 
• Ekip/Takımların Gelişme Süreci 
• Ekiplerde Hedef belirleme ve Hedeflere Bağlı Görevleri Yönetme 
• Ekip içinde Çatışma Ve Çatışma Yönetimi 
• Johari Penceresi Ekip Üyelerinin Açık, Bilinmeyen, Gizli ve Kör Yanları 
• Ekip/Takımlarda İletişimin Önemi 
• Ekip/Takımlarda Yaratılan Engeller ve Bu Engellerin Aşılması 
• Ekip/Takımlarda Beyin Fırtanasının Önemi 
• Kendi Kendini Yöneten Ekipler/Takımlar 
• Ekip/Takımlarda SWOT analizi 
• Ekip/Takım Üyelerinin SWOHP analizi 
• Ekip/Takım Liderinin Yapması / Yapmaması gerekenler 
• İdeal Bir Takımda Olması Gerekenler/Olmaması Gerekenler

EKİP/TAKIM KÜLTÜRÜ VE BİLİNCİ OLUŞTURMA 
• Ekip Takımlarda İşbirliği ve Sinerji 
• İşbirliği kolaylaştıran Zorlaştıran Nedenler 
• Türk Kültürü''nde Ekip Takım Çalışmasının Özellikleri 
• Ekip Takımlarda İNOVASYON Kültürü Oluşturma

EKİP/TAKIMLARDA MOTİVASYON 
• Ekip/Takım Çalışmasının Organizasyonlar İçinVazgeçilmez Önemi 
• Ekip/Takımlarda Motivasyon Yaratanlar/Bozucular 
• Ekip/Takım Çalışması ile Organizasyonda Motivasyon Yaratma

ÖZET VE EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Eğitim vak''a çalışmaları ve alıştırmalar ile desteklenecektir.

Kimler Katılmalı?:
Satış ve pazarlama ekiplerinde görevli olan ve kendini geliştirmek isteyen satış danışmanları satış/pazarlama temsilcileri, şirket içinde ve dışında müşterilerle bire bir iletişime giren satış personeli, ekip yöneticileri/ liderleri, takım bilincinin önemini bilen ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyenler, işletmelerinde ekip kurmak isteyen yeni girişimciler.

Süre:
2 gün