İleri Satış Teknikleri

Amaç:
Kurumların vazgeçilmez ihtiyacı olan satış, müşteri ve satıcı açısından giderek daha profesyonel bir hale gelmekte ve artık alıcı satıcı ilişkilerinde uzun dönemli bir anlayış kendini iyice hissettirmektedir. Bu eğitim, satış işinde uzun dönemde başarılı olmak isteyen katılımcılara temel satış kavramlarının yanında ileri seviyede satış teknik/becerilerini kazanabilmelerini, satış için gerekli donanıma sahip olabilmelerini, planlama ve zaman yönetimi becerisini kazanabilmelerini ve günümüzde satıcı-müşteri ilişkilerinin önemini kavramalarını amaçlıyor.

İçerik: 
• Pazarlama Süreci ve Satış İlişkisi 
• Şirketller nasıl satıcı istiyor? 
• Satışcılık mesleği, Satışcı mı? Pazarlamacı mı? 
• Profesyonel satışcı kimdir? 
• Günümüz satıcısında olması gereken temel nitelikler 
• İdeal satış sürecinin gelişimi, 
• Satış sürecini etkileyen faktörler, 
• Satışı oluşturan temel öğeler, 
• İyi bir satış sunumu için gerekli donanım 
• Satış görüşme ilke ve kuralları 
• Satış görüşme stratejileri 
• Satışa giden yolda satış teknikleri, 
• Satışta yaratıcı olmanın temel prensipleri 
• Satış engellerini aşma 
• Satışta itirazlar ve itirazlarla başa çıkma teknikleri 
• Satışta etkili sunum? 
• Tüketici/Müşteri davranışının özellikleri 
• Müşteriyi elde tutma/zor müşteri ile başa çıkma 
• Müşteri ile etkili İletişim/dinleme/geri bildirim 
• İletişimde beden dilinin önemi 
• Doğru ve etklili konuşma/diyalog 
• Stres yönetimi ve motivasyon 
• Planlama kavramı ve satış fırsatı yaratma 
• Satışcı faaliyetlerinin planlanması 
• İyi bir planlamada olması gerekenler 
• Zaman Yönetimi nedir? 
• Zaman yönetimde olumsuzlukları aşma

Kimler Katılmalı?:
Satış ve Pazarlama birimlerinde çalışanlar.

Süre:
2 gün