Hizmet Pazarlaması

Amaç:
Genel olarak bir ülkenin ekonomisi geliştikçe ve endüstrileşme düzeyi arttıkça, hizmetlerin önemi hızla artmakta hattta bu artış endüstridekinden daha hızlı olmaktadır. Bununla birlikte bilgi çağı ve küreselleşme rekabetin daha yoğun olduğu yeni pazarlama anlayışını ortaya çıkarmış bu yeni anlayış içinde hizmet pazarlamasının önemi de giderek artmaktadır.
Eğitimin amacı, Pazarlama ve Satış sektöründe hizmet pazarlayan çalışanların veya bu alanda çalışmak isteyenlerin başarılı olabilmeleri için gereken donanımları edinmeleri amaçlanmaktadır.

İçerik:
1.BÖLÜM 
• Pazarlama Kavramı ve Gelişimi, 
• Pazarlama Tanımı ve Pazarlamanın Uygulama Alanları 
• Pazarlama Bileşenlerin Özellikleri, 
• Günümüz Ekonomisinde Pazarlama Anlayısı ve Değişen Yönü

2.BÖLÜM 
• Hizmetlerin Tanımı ve Karakteristik Özellikleri 
• Hizmetin Nitelik ve Özelligi, 
• Hizmet Arzı, 
• Yeni Pazarlama Anlayışı İçerisinde Hizmet Pazarlaması 
• Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Anlayısı ve Hizmet Pazarlamasının Farkı 
• Endüstri ve Hizmet Üreten Şirketler Arasında Farklar, 
• Hizmet Pazarlayan Işletmeleri Için Pazarlama Stratejileri 
• Hizmet Pazarlamasında SWOT analizi 
• Pazarlama Önerileri

Kimler Katılmalı?:
Satış ve pazarlama ekiplerinde görevli olan ve kendini geliştirmek isteyen satış danışmanları satış/pazarlama temsilcileri, şirket içinde ve dışında müşterilerle bire bir iletişime giren satış personeli, ekip yöneticileri/ liderleri, takım bilincinin önemini bilen ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyenler, işletmelerinde ekip kurmak isteyen yeni girişimciler.

Süre:
1 gün