Kişisel Zaman Yönetimi

Amaç:
Zaman yönetimi, zaman faktörü göz önünde bulundurularak, kaynakların etkin kullanımı demektir. Bireyler bu sayede bireysel amaçlarını başarmada etkin olurlar. Bu eğitimle katılımcıların etkili bir zaman yönetimi ile özel ve iş hayatlarında başarıya ulaşmalarında bir basamak olunması hedeflenmektedir.

İçerik: 
• ZAMANA HÜKMETMEK NİÇİN GEREKLİDİR? 
• ZAMAN YÖNETİMİ AŞAMALARI 
• OBJEKTİF & SUBJEKTİF ZAMAN 
• ZAMAN TUZAKLARI 
• PLANLAMA 
• ERTELEME 
• ÖNCELİK BELİRLEME 
• ZAMANI KULLANMA YOLLARI 
• ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ

Kimler Katılmalı?:
En değerli kaynak olan zamanı daha etkin kullanmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir. 

Süre:
1 gün