İnavasyon

Amaç:
İnovasyonu anlamak, yenilikçiliği (inovasyon) sürdürebilir hale getirmek ve uzun vadede inovasyon kültürü oluşturmak amaçlanmaktadır.
İnovasyon Eğitiminin amacı; İş dünyasında yenilenmeyen işletmelerin rakipler tarafından yenileceği ve yok olacağı günümüzde kurumların rekabet baskısından kurtulma yöntemleri ile yöneticilerin ve tüm çalışanların düşünce becerilerini geliştirerek, yaratıcılığı, yenilikçiliği (inovasyon) sürdürebilir hale getirecek, yenilikçi kültür oluşturmak ve kurumun kar bölgesinde bulunmalarına yardımcı olmaktır.
Kişinin çalışma esnasında yaptığı işi en iyi kendisinin bildiğini kabulden hareketle, çalışanın yaptığı işi daha kısa zamanda, daha verimli, daha kaliteli bir şekilde yapabilmesi için yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerini de kullanması kuruma artı bir değer katarak kurumun hızlı bir şekilde vizyonunu, misyonunu gerçekleştirmesine olanak tanır.

İçerik: 
• İnovasyon nedir? 
• İnovasyon nasıl yapılır? 
• Yenilikçi kültür oluşturma 
• Pazar, ürün ve teknoloji stratejisi ve planlaması 
• İnovatif projeler üretme 
• Anlama ve Öğrenme 
• Dinleme ve Düşünme 
• Üretme ve Çözümleme

Kimler Katılmalı?:
Girişimci ruha sahip tüm yönetici ve mavi yakalılar.

Süre:
1 gün