Telefonda İletişim ve Satış

Amaç:
İnsanlar birbirleriyle bir fikri veya izlenimi paylaşmak, ihtiyaç duyulan bir işin yapılmasını istemek, onaylamak veya reddetmek, ikna etmek veya ikna edilmek, memnuniyet veya memnuniyetsizliği ifade etmek gibi farklı sebeplerle telefonda iletişim kurarlar. Bu eğitimin amacı; Çağımızda yüz yüze iletişimin zor olduğu anlarımızda telefonda etkileşimi artırabileceğimiz temel davranış kalıplarının ve iletişim yöntemlerinin idrak edilmesi ve uygulamaya sokulmasıdır. Katılımcılar bu eğitimle birlikte telefonda satmayı avantaj haline getirebilecek, mevcut ve potansiyel müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru sorgulama ve ihtiyaca yönelik çözümler sunma becerisini kazanacaklar veya bu konuda kendilerini geliştireceklerdir. Ayrıca katılımcılar satış veya pazarlama amaçlı yeni müşteriler kazanma, portföylerindeki müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru belirleme, uygun çözümler üretme, müşteriyi elinde tutabilme, fark yaratarak gelir artışı sağlama konularında gelişeceklerdir.

İçerik: 
• İletişim, İletişimin Üç Ana Safhası, 
• Mesajın Önemi, 
• Ses tonu, Beden dili, 
• Duymak Dinlemek Değildir, 
• Bakmakla Görmek Arasında, Duymakla Dinlemek Arasındaki Farklar, 
• Her Telefon Konuşmasında Etkilemek İçin Gerekli Olanlar, 
• Aktif dinleme, Empatik Dinleme, Yanılgılar, 
• Algılama, Algılama Farklarını Gidermek, 
• Telefonda Müşteriyi Analiz Etme ve İhtiyaçlarını Belirleme, 
• Açık İhtiyaçlar ve Gizli İhtiyaçlar, 
• Profesyonel Soru Teknikleri ve Telefonda Bilgi Alma, 
• Sesinizi Konuşturun, 
• Telefon Kullanımındaki Sorunlar, 
• Telefon Kullanımının Avantajları, 
• Diksiyon Mükemmeliyeti, Ses kontrolü, 
• İnsanları En Çok Etkileyen İki Unsur, 
• Güler yüz, Enerji, 
• Bizi Aradıkları Zaman, Biz Aradığımız Zaman, 
• Aktif ve Etkili Dinleme Teknikleri, 
• Aktarmak, Beklemeye almak, Mesaj almak.

Kimler Katılmalı?:
Program kurumun iletişimde telefonu etkin kullanmak isteyen yönetici ve tüm çalışanları kapsar.

Süre:
2 gün