Telefonda Tahsilat Yönetimi

Amaç:
Kriz ortamında gerçekleşmeyen veya geciken ödemelerin takibinin yapılması, ödemelerle ilgili telefonda ödeme sözü alınması ve bunların gerçekleştirilmesinin sağlanması kurumlarda finansal takip yönüyle ön plana çıkmaktadır.
Kurumlarda öncelikle Finans-Takip ve tahsilat bölümlerinin görev tanımı içinde çalışanların diğer bölümlere göre bilgi, beceri ve yetkinliklerinin daha fazla olması ve bunları hayata geçirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik: 
• Telefonda Karşılama 
• Telefonda Dinlemenin Önemi 
• Telefonda Anlaşılmak 
• Telefondaki Kişiye Soru Sormanın Teknikleri 
› Açık Uçlu Sorular 
› Kapalı Uçlu Sorular 
• Deneme Nitelikli Sorular Telefonda Kontrol 
• Telefonda Kullanılması İstenmeyen İfadeler 
› İnci Kıran Sözler 
› Yastıklar 
• Telefonda Duyguları Kontrol Edebilmek 
• Müşteriye Profesyonelce Davranmak 
› Empati 
› Sıcak Karşılama 
› Stresi Yansıtmamak 
• Telefonda Ses Tonu Yükselen Müşteriler İçin Davranış Şekli 
› Kişiselleştirmeme 
› Görüşmenin Sorumluluğunu Almak 
› Telefonda Sonuca Ulaşmak 
• Rol Oyunları 
• Vakalar

Kimler Katılmalı?:
Kurumlarda Tahsilat-Satış ve ödemelerle ilgili telefonda görüşme yapan kişi ve bölümler.

Süre:
1 gün