ÇM Hizmetleri Yönetimi

Amaç:
Hizmet kalitesinin öneminin gün geçtikçe arttığı dünyamızda çağrı merkezi yöneticiliği bu ihtiyacı birinci derecede karşılayan güce sahip bir program olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketici tercihlerini belirleyen en önemli unsurlar olan hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti tüm sektörlerde öncelikli hedef haline gelmiştir. Eğitimimiz bu çerçevede bir işletmede üretimden satışa kadar uzanan temel işletme sürecinin yöneticiliğini yapabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İçerik: 
• İŞLETME İLKELERİ 
• STRATEJİK YÖNETİM 
• İŞLETME FONKSİYONLARI 
• YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
• ÇAĞRI MERKEZİNDE HİZMET 
• ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ 
• TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 
• ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Kimler Katılmalı?:
Tüm çağrı merkezi çalışanları.

Süre:
5 gün