Stratejik Yönetim

Amaç:
Katılımcılara stratejik yönetim kavramını, oluşumunu, araçlarını ve uygulamasını öğretmek, stratejik düşünme becerisini kazandırmak.

İçerik: 
• Tanışma, Stratejinin temel kavramları, önemi, kısa tarihçesi 
• Modelleme ve stratejik perspektif, İşletmede stratejik kararlar, İşletmede Stratejik Planlama 
• Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi 
• Kurumsal stratejiler, Stratejik iş birimi stratejileri, Fonksiyonel stratejiler, Endüstri Çevre Analizi 
• İşletmenin rakiplere karşı güçlü ve zayıf yön analizleri 
• İşletme veya stratejik iş birimlerinin izleyebilecekleri stratejik alternatif türleri 
• Stratejik Fayda ve Portföy Analiz teknikleri 
• Küreselleşme ve Küresel Stratejiler 
• Stratejilerin Uygulanması ve Örgütsel Yapı 
• Örgüt Kültürü ve Strateji

Kimler Katılmalı?:
Firma sahipleri, Genel Müdürler, işletmelerin üst ve orta düzey yöneticileri, kendini geliştirmek isteyen yönetici adayları.

Süre:
2 gün