Girişimciliğin Temel Kavramları

Amaç:
Katılımcılara stratejik yönetim kavramını, oluşumunu, araçlarını ve uygulamasını öğretmek, stratejik düşünme becerisini kazandırmak.

İçerik: 
• Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık 
• Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) 
• Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) 
• Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar 

Kimler Katılmalı?:
Eğitime kendi işini kurmayı hedefleyen kişiler katılabilir.

Süre:
2 gün