Yönetim Becerileri Geliştirme ve Liderlik Eğitimi

AMAÇ:
Bir çalışan olarak görev yaptığınız işinizde birim yöneticiliğine terfi ettiğinizde, yeni beceriler geliştirmeniz ve teknikler gerekir. Bunlar size, organizasyon, motivasyon, efektif delegasyon, liderlik, çalışan gelişimi ve etkili iletişim gibi temel yönetim fonksiyonlarında yardımcı olacak becerilerdir.

Bu eğitim ; insanları nasıl motive edeceğinizi, ekibinizde çalışanları nasıl geliştireceğinizi, grup içi iş birliğini nasıl sağlayacağınızı, ekip içi ve dışında etkili iletişim kurmanın inceliklerini ve disiplini etkin bir şekilde nasıl yöneteceğinize dair kritik yönetim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

İÇERIK:
Yönetici Becerileri
· Etkili yönetim için kalite unsurlarının ve becerilerin tanımlanması
· Yönetici olarak rolünüz ve sorumluluklarınız
· Şirket kültürü
· Çalışan birinden yöneten birine dönüşme süreci
· Farklı insanlar ve jenerasyonlarla çalışma yetkinliği

Performans Yönetimi
· Efektif performans yönetimindeki zorlukların aşılması
· Performans planlaması, pratiği ve değerlendirmesi
· Hedef/seviye belirleme becerisi ve etkili geri bildirim

Performans Koçluğu
· Performans koçluğunun hedefleri gerçekleştirmedeki rolü
· Zor durumlarda koçluk becerisi ve Fayda/Maliyet analizleri
· Koçluk/Liderlik ve disiplin arasındaki farkın tanımlanması

Durumsal Liderliği Kavramak: Diğerlerini Etkileme Sanatı
· İnsanları geliştirme, farklılıkları değerlendirme yöntemleri
· Çalışanların bağlılığını sağlama methodları
· Liderlik stilini görev ve ihtiyaçlarla uyumlu hale getirebilmek

Motivasyonu Seviyesini Yüksek Tutmak
· Motivasyonun tanımlanması ve motivasyon oluşturmadaki kişisel rol
· Motivasyon bozukluğu ve atıl çalışmanın maliyeti
· Motivasyonel ortam inşa etmek için kendi pratiğini geliştirmek

SÜRE:
1 gün